Shengxi Chen

Shengxi Chen

Associate Research Professor, Bioenergetics Faculty
Assoc Research Professor, Biodesign Center for BioEnergetics
  • Mail code: 2904
    Campus: Tempe